การเปรียบเทียบชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อสภาวะอุณหภูมิและความชื้นในเขตรากพืชของแปลงปลูกสตรอเบอร์รี่

 

                    
     
   ผู้แต่ง : พรชัย ไพบูลย์, พรรณี ชื่นนคร และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ 
   จำนวนหน้า : 80 หน้า
   ปีที่พิมพ์ : 2560 
   ISBN :
   Format : PDF file
 
 

 

บริษัท SCG Packaging มีแนวคิดที่จะนำผลิตภัณฑ์กระดาษมาใช้เป็นวัสดุคลุมแปลงปลูกสตรอเบอร์รี่ ทดแทนวัสดุคลุมแปลงเดิมคือ ใบตองตึงที่มีปริมาณจำกัดและราคาแพงทำให้ต้นทุนการผลิตสูง จึงเกิดคำถามขึ้นว่า การคลุมแปลงด้วยกระดาษ SCG มีผลต่อสภาพแปลงสตรอเบอร์รี่อย่างไร

บริษัทฯ ได้ขอใช้บริการของศูนย์ฯ คณะนักวิจัยจึงได้วัดและเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ของดิน ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้นตลอดหน้าตัดดินเขตรากพืช รวมถึงสภาพอากาศของแปลงปลูกและที่ระดับทรงพุ่ม และติดตามถ่ายภาพพัฒนาการของระบบรากของต้นสตรอเบอร์รี่ที่ปลูกในแปลงที่ใช้วัสดุคลุม 3 ชนิด คือ 1. กระดาษ #1 ของบริษัท SCG Packaging 2. ผ้าพลาสติกสีดำ และ 3. ใบของต้นตองตึง ตลอดฤดูปลูก 5 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 ณ สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่

 

อ่านเรื่องเต็ม (19.3 MB)

This book has been downloaded times (from 19.09.61)

 

คณะนักวิจัยขอขอบคุณ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่เห็นความสำคัญของงานวิจัยและไว้วางใจใช้งานบริการทางวิชาการของห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และกรุณาอนุญาตให้เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทาง website นี้ เพื่อความเข้าใจบทบาทของวัสดุคลุมแปลงต่อการเติบโตของพืช สภาพอากาศและสภาวะของน้ำในดินเขตรากพืช เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และแบ่งปันประสบการณ์วิจัยให้แก่เกษตรกรและนักวิจัยของประเทศ