คู่มือปฏิบัติการ การจัดการสวนยางพารา 

ผู้แต่ง 
: เพียงใจ น้อยดี 
บริษัท เอ็น. วาย. พืชไร่ จำกัด
จำนวนหน้า  
: 73 หน้า  
ปีที่พิมพ์       
: 2546 
ISBN         
: 
Format
: PDF fileเอกสาร "คู่มือปฏิบัติการ การจัดการสวนยางพารา" ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติด้านการปลูกสร้างสวนยางพารา เนื้อหาประกอบด้วย การเตรียมพื้นที่ การเตรียมหลุมปลูก การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติช่วงต้นยางเปิดกรีด และการเก็บน้ำยาง ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้รถแทรกเตอร์ไว้ในตอนท้าย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะมีคุณค่าสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในการนำความรู้ด้านยางพาราขั้นพื้นฐานและการใช้รถแทรกเตอร์นี้ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดีนายโกศล นันทิลีพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น. วาย. พืชไร่ จำกัด

พฤษภาคม 2546


อ่านเรื่องเต็ม (6.0 MB)

This book has been downloaded times (from 16.09.55)

 
วีดีโอ การจัดการสวนยางพารา
บริษัท เอ็น. วาย. พืชไร่ จำกัด