ปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม v2.0 โดย ศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปจาก วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ 35 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2554

               
     
   ผู้แต่ง  : ศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์
   จำนวนหน้า  : 35 หน้า
   วันที่พิมพ์  : พฤศจิกายน 2556
   ISBN  :
   Format  : PDF file
     
     

 

การปรับปรุงพันธุ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่บ่อยครั้งต้องตัดสินใจด้วยภาพรวม (visual selection) หรือความชำนาญทางสายตาของนักปรับปรุงพันธุ์ (breeder’s eyes) และสัมผัสทางจิตหรือจิตชี้นำของนักปรับปรุงพันธุ์ (breeder’s mind) คุณสมบัติเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ด้วยสัญชาตญาณของตัวนักปรับปรุงพันธุ์เอง (breeder’s instinct) ซึ่งถือว่าเป็นพรสวรรค์ส่วนตัว หรืออาจเกิดขึ้นได้โดยการฝึกฝนและการเสนอแนะจากผู้รู้

การปรับปรุงพันธุ์ก็เหมือนกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั่วไป ที่มีจุดเริ่มต้น สำเร็จ เสื่อมสลาย ไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ตราบใดที่ดอกไม้ยังบานใหม่ทุกปี และดอกไม้พันธุ์ใหม่ๆ มักจะสวยงามสดใสกว่าพันธุ์เดิมเสมอ ตราบนั้นการปรับปรุงพันธุ์ก็คงจะต้องดำเนินต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ชาติ

 

อ่านเรื่องเต็ม (0.5 MB)

This title has been downloaded times (from 26.11.56)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์ ผู้สร้างนักปรับปรุงพันธุ์พืชไทยก้าวสู่ระดับสากล
วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2554